ВИСНОВОК експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи підготовки фахівців галузі знань 0306 – "Менеджмент і адміністрування" спеціальності 5.03060101 – "Організація виробництва" освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" в Коледжі Мелітопольського інституту державного та муніципального управління "Класичного приватного університету"
Висновок експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи підготовки фахівців галузі знань 1401 "Сфера обслуговування" спеціальності 5.14010101 "Готельне обслуговування" освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" в Коледжі Мелітопольського інституту державного та муніципального управління "Класичного приватного університету
ВИСНОВОК експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи підготовкифахівців галузі знань 0305 - "Економіка та підприємництво" за спеціальністю 5.03050801 - "Фінанси і кредит"освітиьо-кваліфікаційиого рівня "молодший спеціаліст" в Коледжі Мелітопольського інституту державного та муніципального управління"Класичного приватного університету"
Висновок експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи підготовки фахівців галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» за напрямом 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» ступеня «бакалавр» у Мелітопольському інституті державного та муніципального управління«Класичного приватного університету»
Висновок експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи підготовки фахівців галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» за напрямом 6.030601 «Менеджмент» ступеня «бакалавр» у Мелітопольському інституті державного та муніципального управління «Класичного приватного університету»
Висновок експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямом 6.030509 «Облік і аудит» ступеня «бакалавр»у Мелітопольському інституті державного та муніципального управління «Класичного приватного університету»
Висновок експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи підготовки фахівців галузі знань 0403 — Системні науки та кібернетика за напрямом 6.040303 - Системний аналіз ступеня "бакалавр" у Мелітопольському інституті державного та муніципального управління "Класичного приватного університету"
висновок експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи підготовки фахівців галузі знань 0304 - Право за спеціальністю 6.030401 - Правознавство освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" у Мелітопольському інституті державного та муніципального управління "Класичного приватного університету" "
Висновок експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи підготовки фахівців галузі знань 0305 — Економфіка та підприємництво за спеціальністю 6.030508 - Фінанси і кредит освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" у Мелітопольському інституті державного та муніципального управління "Класичного приватного університету"