Ректорат Тел/Факс:    +38 (0619) 43-04-09 Приймальна комісія:    +38 (0619) 43-00-29 Деканати:    +38 (0619) 43-06-22 Адреса:    72311 Запорізька обл. м. Мелітополь, Каховське шосе, 8/2

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНІМ СТУПЕНЕМ «МАГІСТР»

 

СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОЇ КОМПАНІЇ

 

Вступники на основі освіти ступенів бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)

 

Заочна

форма навчання

Прийом заяв та документів

02 листопада – 16 листопада 2021 року

ОБОВЯЗКОВІ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ПОДАЧІ ЗАЯВ

 1. Паспорт або ID паспор та витяг до нього
 2. Довідка про присвоєння ІПН коду
 3. Кольорові 4 фото 3*4
 4. Приписне посвідчення
 5. Сертифікат ЄВІ та ЄФВВ з результатами (для абітурієнтів на базі освітнього ступеня бакалавр та для здобуття ОС магістра з права, міжнародного права на базі всіх освітніх ступенів)
 6. Диплом про освіту з додатком до нього

Усі документи подаються у вигляді копій з пред’явленням оригіналу!

 

 

 • Навчання за ступенем "Магістр" на основі здобутого ступеня "Бакалавр", ОКР "Спеціаліст", ступеня "Магістр" (неспоріднена спеціальність)

 • Облік і оподаткування (Облік і аудит)

  Кваліфікація:  Магістр з Обліку і оподаткування (Облік і аудит)

  Термін навчання:  денна: 1,5 роки; заочна: 1,5 роки.

  Вартість навчання:  

  1. денна: 1,5 роки - 7800 грн./сем;*
  2. заочна: 1,5 роки - 5198 грн./сем.*

  * можливе корегування ціни

   

  Перелік посад, які можуть займати випускники даного напряму:

  Магістри з обліку і аудиту можуть займати посади: начальника управління бухгалтерського обліку і звітності міністерств і відомств; головного бухгалтера (фінансового директора) концернів, об'єднань, банків; головного ревізора області, міста, району; директора аудиторської фірми; начальника відділу (секторів) бухгалтерії. Аудиторської фірми. Податкової інспекції; провідного фахівця; провідного аудитора; аудитора; бухгалтера-ревізора; викладача та наукового працівника з обліку, аудиту, ревізії та контролю.

 • Фінанси, банківська справа та страхування

  Кваліфікація:  Магістр з фінансів, банківської справи та страхування

  Термін навчання:  денна: 1,5 роки; заочна: 1,5 роки.

  Вартість навчання:  

  1. денна: 1,5 роки - 7800 грн./сем;*
  2. заочна: 1,5 роки - 5198 грн./сем.*

  * можливе корегування ціни

   

  Перелік посад, які можуть займати випускники даного напряму:

  Магістри: асистент, викладач вищого навчального закладу; викладач професійного навчально-виховного закладу, викладач (методи навчання), методист з економічної освіти; бухгалтер-експерт, бухгалтер-ревізор, аудитор; науковий співробітник (економіка); економіст з фінансової роботи, економіст з валютних операцій, економіст з грошового обігу, економічний радник,. начальник відділу банку; керуючий відділенням, філією банку; керуючий банком.

 • Економіка

  Кваліфікація:  Магістр з економіки

  Термін навчання:  денна: 1,5 роки; заочна: 1,5 роки.

  Вартість навчання:  

  1. денна: 1,5 роки - 7800 грн./сем;*
  2. заочна: 1,5 роки - 5198 грн./сем.*

  * можливе корегування ціни

   

  Перелік посад, які можуть займати випускники даного напряму:

  Магістр з економіки керівні працівники апарату центральних та місцевих органів державної влади, керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів та інші керівники, керівники підрозділів кадрів і соціально-трудових відносин, підрозділів маркетингу, професіонали з фінансово-економічної безпеки, професіонали у сфері маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності.

 • Геодезія та землеустрій

  Кваліфікація:  Магістр з геодезії та землеустрою

  Термін навчання:  денна: 1,5 роки; заочна: 1,5 роки.

  Вартість навчання:  

  1. денна: 1,5 роки - 7750 грн./сем;*
  2. заочна: 1,5 роки - 6700 грн./сем.*

  * можливе корегування ціни

   

  Перелік посад, які можуть займати випускники даного напряму:

  Магістри з геодезії та землеустрою може бути керівником групи, відділу, провідним спеціалістом в науково-дослідних та проектних інститутах землеустрою; головним інженером проектів землевпорядної організації; інженером-землевпорядником; керівником органів державної влади у сфері землеустрою різних рівнів (Укрдержгеокадастр, облдержадміністрація, райдержадміністрація, міськвинком, територіальна громада); головним спеціалістом у центральному апараті органу державної влади у сфері землеустрою; інспектором з контролю за використанням та охороною земель Державної інспекції з контролю за використанням і охороною земель; керівниками (підприємцями), провідними спеціалістами приватних підприємств із землеустрою

 • Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування)

  Кваліфікація:  Магістр з менеджменту організацій і адміністрування, менеджер (управитель) організації

  Термін навчання:  денна: 1,5 роки; заочна: 1,5 роки.

  Вартість навчання:  

  1. денна: 1,5 роки - 7800 грн./сем;*
  2. заочна: 1,5 роки - 5198 грн./сем.*

  * можливе корегування ціни

   

  Перелік посад, які можуть займати випускники даного напряму:

  Отримавши освітній рівень магістра і кваліфікацію магістр з менеджменту організацій і адміністрування, спеціаліст даного профілю підготований до виконання наступних робіт: викладач вищого навчального закладу, аспірант денної форми навчання, науковий співробітник, директор (заступник) підприємств усіх форм власності, директор (заступник) філіалу підприємства, комерційний директор підприємства, директор з економіки, маркетингу, персоналу, начальник функціональних відділів підприємства, менеджер з дослідження ринка й суспільної думки, експерт з умов праці, з організації й нормування праці, менеджер з раціоналізації виробництва, з розширення ринків збуту, з стандартизації, сертифікації й якості.

 • Менеджмент (Адміністративний менеджмент)

  Кваліфікація:  Магістр з менеджменту (Адміністративного менеджменту)

  Термін навчання:  денна: 1,5 роки; заочна: 1,5 роки.

  Вартість навчання:  

  1. денна: 1,5 роки - 7500 грн./сем;*
  2. заочна: 1,5 роки - 6500 грн./сем.*

  * можливе корегування ціни

   

  Перелік посад, які можуть займати випускники даного напряму:

  Отримавши освітній рівень магістра і кваліфікацію магістр з адміністративного менеджменту, спеціаліст даного профілю підготований до виконання наступних робіт: керівниками відділів державних установ та відомств; радниками; експертами та консультантами; керівниками адміністративних служб підприємств

 • Менеджмент (Управління навчальним закладом)

  Кваліфікація:  Магістр з менеджменту (Управління навчальним закладом)

  Термін навчання:  денна: 1,5 роки; заочна: 1,5 роки.

  Вартість навчання:  

  1. денна: 1,5 роки - 6500 грн./сем;*
  2. заочна: 1,5 роки - 6500 грн./сем.*

  * можливе корегування ціни

   

  Перелік посад, які можуть займати випускники даного напряму:

  Отримавши освітній рівень магістра і кваліфікацію магістр з управління навчальним закладом, спеціаліст даного профілю підготований до виконання наступних робіт: директор дошкільного виховного закладу; директор навчально-виробничого комбінату; директор навчально-курсового комбінату; директор навчального (навчально-тренувального) центру; директор навчального пункту; директор школи (вищої спортивної майстерності, спеціалізованої дитячо-юнацької, спортивно-технічної і т. ін.).

 • Менеджмент (Бізнес адміністрування)

  Кваліфікація:  Магістр з менеджменту (Бізнес адміністрування)

  Термін навчання (повна):  денна: 1,5 роки; заочна: 1,5 роки.

  Вартість навчання:  

  1. денна: 1,5 роки - 7200 грн./сем;*
  2. заочна: 1,5 роки - 5198 грн./сем.*

  * можливе корегування ціни

   

  Перелік посад, які можуть займати випускники даного напряму:

  Отримавши освітній рівень магістра і кваліфікацію магістр з бізнес адміністрування, спеціаліст даного профілю підготований до виконання наступних робіт: керівник державного підприємства і приватної компанії у сфері бізнесу; спеціаліст державної служби з питань адміністрування бізнесу; приватний підприємець й керівник холдингової компанії; фахівець в галузі менеджменту та бізнес-адміністрування; бізнес-аналітик; науковий співробітник; завідувач відділу як самостійного, так і у складі апарату управління, який реалізує функції управління бізнесом; заступник директора департаменту — начальник відділу; керівник головного управління та керівник служби; експерт із питань стратегічного розвитку бізнесу та адміністрування бізнесу; консультант із питань розвитку та адміністрування бізнесу; фахівець-аналітик із дослідження ринку; помічники керівників підприємств, установ та організацій з питань управління бізнесом; викладач вищої освіти; методист, молодший науковий співробітник вищої освіти.

 • Інженерія програмного забезпечення

  Кваліфікація:  Магістр з інженерії програмного забезпечення

  Термін навчання:  денна: 1,5 роки; заочна: 1,5 роки.

  Вартість навчання:  

  1. денна: 1,5 роки - 8200 грн./сем;*
  2. заочна: 1,5 роки – 7000 грн./сем.*

  * можливе корегування ціни

   

  Перелік посад, які можуть займати випускники даного напряму:

  Магістри з інженерії програмного забезпечення можуть займати такі посади: системний та прикладний програміст, аналітик та архітектор комп’ютерних систем, менеджер проектів, web-розробник, інженер з тестування програмного забезпечення, розробник баз даних, розробник програмного забезпечення, системний адміністратор тощо;

 • Право

  Кваліфікація:  Юрист

  Термін навчання:  денна: 1,5 рік; заочна: 1,5 роки.

  Вартість навчання:  

  1. денна: 1,5 роки - 9200 грн./сем;*
  2. заочна: 1,5 роки - 6900 грн./сем.*

  * можливе корегування ціни

   

  Перелік посад, які можуть займати випускники даного напряму:

  Магістр має право займати посади керівників усіх рівнів (нижчого, середнього, вищого) в юридичних підрозділах підприємств та організацій. Фахівці цього рівня використовуються на підприємствах та в об’єднаннях різних форм власності та організаційно-правових форм, у науково-дослідних закладах, у системі підготовки і підвищення кваліфікації кадрів. Вони здатні виконувати професійну роботу юрисконсульта, керівника юридичної служби, начальника юридичного відділу районної держадміністрації, начальника або заступника начальника юридичного управління облдержадміністрації, інспектора відділу реєстрації актів громадянського стану, начальника юридичного відділу виконкому міської ради, завідуючого відділом соціального захисту населення, судді суду, судді господарського суду, помічника голови суду, господарського суду, адвоката, помічника адвоката, нотаріуса, консультанта нотаріальної контори, асистента, викладача навчального закладу, методиста, молодшого наукового співробітника, наукового співробітника.

 • Правоохоронна діяльність

  Кваліфікація:  Магістр з правоохоронної діяльності

  Термін навчання:  денна: 1,5 рік; заочна: 1,5 роки.

  Вартість навчання:  

  1. денна: 1,5 роки - 7290 грн./сем;*
  2. заочна: 1,5 роки - 4600 грн./сем.*

  * можливе корегування ціни

   

  Перелік посад, які можуть займати випускники даного напряму:

  Випускники спеціальності «Правоохоронна діяльність» можуть працювати в правоохоронних, судових та інших державних органах, в адвокатурі, прокуратурі, у системі національної поліції, служби безпеки, військової служби правопорядку у збройних силах України, охорони державного кордону, доходів і зборів, виконання покарань, державного фінансового контролю, національному антикорупційному бюро України, приватних детективних агентствах та інших органах, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції.

 • Публічне управління та адміністрування

  Кваліфікація:  Магістр з публічного управління та адміністрування

  Термін навчання:  денна: 1,5 роки; заочна: 1,5 роки.

  Вартість навчання:  

  1. денна: 1,5 роки - 7500 грн./сем;*
  2. заочна: 1,5 роки - 6300 грн./сем.*

  * можливе корегування ціни

   

  Перелік посад, які можуть займати випускники даного напряму:

  Магістр має право займати посади: керівників та провідних фахівців служб державних органів влади обласного, районного рівня; керівників та провідних фахівців служб місцевих органів державної влади міст обласного підпорядкування; керівників та провідних фахівців підприємств, установ і організацій різних форм власності та їх заступниками; менеджера(управителя) у соціальній сфері; керівників окремих ланок профспілкових організацій; керівників громадських організацій.

 • 1