Міжнародні зв’язки Мелітопольського інституту державного та муніципального управління "КПУ" розвиваються у рамках угод, що укладаються між інститутом і провідними зарубіжними навчальними закладами та науковими установами. Зокрема, керівництвом інституту підписано договори з такими навчальними закладами:

– Жешувський університет (Жешув, Польща) – договір про співпрацю від 25.03.2004 р..

– Global Business Training Ink. (California, USA) – договір про співпрацю від 02.06.2004 р.

– Жешувська Політехніка (Жешув, Польща) – договір про співпрацю від 20.02.2005 р.

– Вища школа туризму (Дебици, Польща) – договір про співпрацю від 26.02.2005 р.

– Саранський кооперативний інститут (філія) АНОВПО Центросоюзу РФ "Російский університет кооперації" (Саранськ, Росія) – договір про співпрацю від 03.04.2007 р. (оновлення угоди від 06.05.2014р.)

– Регіональний університет м. Буде (Норвегія) – договір про співпрацю від 01.06.2008 р.

– Факультет управління Жешувського політехнічного університету ім. Ігнацио Лукашевича (Жешув, Польща) – 2005 р. - (оновлення угоди від 05.12.2013 р.)

– Федеральний державний бюджетний освітній заклад вищої професійної освіти "Таганрозький державний педагогічний інститут імені А.П. Чехова" (м. Таганрог, Росія) – договір про співпрацю від 23.01.2014 р.

  Угодами передбачені взаємний обмін навчально-методичними планами, програмами, науковою літературою, викладачами та студентами, проведення спільних науково-теоретичних конференцій, симпозіумів, "круглих столів".