Ректорат Тел/Факс:    +38 (0619) 43-04-09 Приймальна комісія:    +38 (0619) 43-00-29 Деканати:    +38 (0619) 43-06-22 Адреса:    72311 Запорізька обл. м. Мелітополь, Каховське шосе, 8/2

vaycher 0

Відповідно до «Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці» (зі змінами), затвердженого постановою КМУ від 20. 03.13 р. № 207 ваучери видаються: особам віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менш як 15 років.

Право на одноразове отримання ваучера мають особи до досягнення ними встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсійного віку.

Дія Порядку не поширюється на:

  • осіб, які не мають професійно-технічної або вищої освіти;
  • осіб, які проходили протягом останніх п’яти років перепідготовку за рахунок коштів Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття;
  • осіб, які зареєстровані в центрах зайнятості як безробітні.

Для отримання ваучера особа подає центру зайнятості заяву, а також надає
паспорт, трудову книжку , документ про професійно-технічну або вищу освіту та реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від його прийняття), з яких у присутності особи знімаються копії, що засвідчуються її підписом.

У разі коли трудова книжка зберігається у роботодавця, особа подає її копію, засвідчену роботодавцем.

Рішення про видачу ваучера приймається центром зайнятості не пізніше ніж на восьмий робочий день з дня подання документів, та оформляється наказом.

Центр зайнятості інформує особу, що подала заяву, про прийняте рішення протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.

Для отримання ваучера особа звертається протягом п’яти робочих днів з дня надходження відповідного повідомлення до центру зайнятості, який прийняв рішення про його видачу. Якщо особа з поважних причин, підтверджених документально, не може звернутися у зазначений строк, він може бути продовжений на відповідний період.

Ваучери видаються разово за кількох умов: їх можуть отримати особи, старші 45 років, які мають вищу або професійно-технічну освіту та 15-річний страховий стаж. Обмеження – досягнення пенсійного віку. Проте скористатися ваучерами не вдасться тим, хто протягом останніх п’яти років проходив перепідготовку за рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання і не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначеного законом на момент прийняття рішення про його видачу, якщо вартість навчання перевищує максимальну вартість ваучера, особа або роботодавець можуть оплатити його різницю. Відповідно до процедури рішення про видачу ваучера приймається не пізніше восьми робочих днів з дня подання документів. У цей час ретельно перевірятимуться відомості про страховий стаж особи за допомогою системи персоніфікованого обліку Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Людині, якій за 45, знайти роботу досить складно. До групи ризику потрапляють усі, хто перейшов певну вікову межу. І це при тому, що давно доведено: з найбільшою віддачею людина починає працювати приблизно після 35 років, коли розв’язано житлові проблеми, не відволікають маленькі діти та навчання. Спеціаліст завжди налаштований на ефективну діяльність, погоджується працювати навіть там, де молодші колеги довго не затримуються – не справляються з навантаженнями й не встигають за ритмом.

Експерти вважають, що така вибірковість відповідає вимогам сьогодення. Адже нині не обійтися без знання комп’ютера, іноземних мов, уміння працювати з великими обсягами інформації. Є стереотип, що люди 45 – 55 років погано встигають за розвитком технологій, їм інколи складно зрозуміти і прийняти нові умови. Тож роботодавці часто віддають перевагу молоді.
Однак такі аргументи справедливі лише на перший погляд. Скажіть мені, де можна побачити молодого спеціаліста, який повністю володіє професією в свої юні роки? «Новачка» потрібно ще вчити і вчити, а в людини середнього віку є великий плюс – її професійний і життєвий досвід. Крім того, є й інші переваги: професійний ресурс, бажання працювати, ґрунтовні знання у своїй спеціальності, напрацьовані зв’язки, професійна інтуїція, вміння співпрацювати і ділитися досвідом з молоддю.

Дослідники впевнені, що людина протягом життя має кілька разів змінювати сферу діяльності, професію. В молодості вона стверджує себе в обраній справі, так звана «рання дорослість» характеризується максимальною працездатністю. Так, відповідно до дослідницьких «моделей», з 25 до 40 років відбувається становлення професіонала, кар’єрне зростання. Після 40 років, пишуть науковці, людина досягає вершини своєї професійної кар’єри і починає осмислювати громадську і соціальну відповідальність, знаходить час для виконання своїх обов’язків перед суспільством.

Також зазначають, що неабияке прагнення здобувати нові знання з’являється в 40 років. Про це також свідчать кількісні показники тих, хто хоче підвищити кваліфікацію, отримати другу вищу освіту, опанувати нову спеціальність. До таких змін людей підштовхує бажання професійного й особистісного зростання, та насамперед – не втратити затребуваність на сучасному ринку праці.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

010

011